Regels

Horse Reality streeft naar een vriendelijke, behulpzame en goedhartige gemeenschap. Respect en beleefdheid worden op Horse Reality dan ook sterk aangemoedigd. We hebben een nul-tolerantie beleid voor spelers met slecht gedrag. Spelers horen zich respectvol en vriendelijk te gedragen naar elke persoon in het spel, inclusief spelers en medewerkers.

Gelieve eraan te denken dat dit de Nederlandse versie van Horse Reality is. Op deze versie is Nederlands de hoofdtaal. Inhoud geschreven in een andere taal wordt niet getolereerd (met uitzondering van songtitels, gedichten en citaten).

Wanneer je twijfelt over de regels kun je contact opnemen met een administrator of moderator.

Etiquette


 • Het misbruiken en/of uitbuiten van bugs, glitches of mazen in het spel zullen niet getolereerd worden. Hier kunnen dan ook grote consequenties aan hangen.
 • Behandel elkaar met respect.
 • Geen overmatig gebruik van (hoofd)letters of het uitrekken van woorden, Het maximaal 3-5 letters.
 • Geen overmatig gebruik van speciale tekens, bijvoorbeeld: !?@#$%^&*().
 • Horse Reality is voor spelers vanaf 13 jaar en ouder. Onderwerpen die niet geschikt zijn voor minderjarigen mogen niet op het forum worden besproken.
 • Vloeken, dreigen, schelden, beschuldigen, ruzie maken, intimideren, bedelen, spammen en belasteren zijn niet toegestaan. Bovendien zijn alle woorden en/of zinnen die van nature uit discriminerend zijn, niet toegestaan. Dit omvat onder andere alle woorden, afbeeldingen of media die racistisch, seksistisch, homofoob of ander hier niet vernoemde media. Daarbij komt dat dit soort taalgebruik zeker niet is toegestaan in de vorm van namen in het spel, zoals: spelersnamen, paardennamen, stalnamen, enzovoorts.
 • Het overspoelen van het forum of de chat wordt beschouwd als ongepast gedrag. Spam omvat, maar is niet beperkt tot, het dupliceren van berichten of topics, hetzelfde bericht naar meerdere spelers versturen, alles in hoofdletters schrijven, enzovoorts. Bedelen omvat onder andere spelers om gratis spullen vragen of om geld/paarden/donaties vragen.
 • Het is niet toegestaan om op Horse Reality reclame of advertenties te maken voor andere browser games, een discussie topic over een andere browsergame te openen of om plannen te maken om een browserspel te beginnen.
 • Elke poging tot oplichting naar andere spelers toe kan resulteren in: een boete, tijdelijke of permanente ban. Eventuele transacties kunnen worden teruggedraaid.
 • Vragen naar persoonlijke informatie is nooit toegestaan. Bekijk ons privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.
 • Andere spelers provoceren is niet toegestaan. Mocht iemand jou provoceren, neem dan contact op met een moderator of admin.
 • Publieke "zwarte lijsten" op gebruikersprofielen, pagina's of ergens anders in het spel aanmaken is niet toegestaan.
 • Onder geen enkele omstandigheid mag iemand zich uitgeven als een teamlid van Horse Reality, indien dit niet het geval is.
 • Spelers mogen in geen enkel geval Horse Reality gebruiken voor het plannen of uitvoeren van illegale praktijken.
 • Pornografie op welke manier dan ook, schrijven, omschrijven, in bewerkingen, foto's  of soortgelijk  is niet toegestaan op de site.
 • Het gebruik van de forums of chatbox met betrekking tot advies voor het echte leven is niet toegestaan. Dit heeft betrekking op advies over persoonlijke problemen, veterinaire kwesties, medische problemen of psychiatrische problemen. Gelieve in deze gevallen hiervoor de hulp van professionals in te roepen.

Admins and Moderators

Een manier om een teamlid van Horse Reality te herkennen is via hun rol. Als op het profiel van de speler de rol niet als "speler" of "NPC" staat ingesteld, dan is deze automatisch lid van het team. Ook kun je ons herkennen aan speciale badges op de profielen en bij de avatar in het forum.

Zoals vermeld in de Gebruikersvoorwaarden verwachten we dat spelers "gezond verstand" gebruiken tijdens het spelen. Als je al twijfelt of iets zou mogen of niet, dan weet je waarschijnlijk al dat je niet helemaal eerlijk bezig bent. Probeer dan ook niet de grenzen van de regels op te zoeken, want hier kunnen gevolgen aan zitten.

Logboek

Laatst geüpdatet op 21 april 2017