Privacyverklaring

Horse Reality is een online paardenspel ontwikkeld door Studio Deloryan. Via Horse Reality worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Studio Deloryan acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Studio Deloryan is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig door te lezen.

Logboek
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 maart 2018.

Registreren
Om Horse Reality te kunnen spelen moet je je eerst registreren. Tijdens de registratie vragen wij diverse persoonsgegevens van jou, waaronder je e-mailadres. Wij gebruiken je e-mailadres om al je spelgegevens aan jou (de gebruiker) te kunnen koppelen.

Wij zullen de aan je e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van ons spel Horse Reality kunnen wij deze persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruik van persoonsgegevens
Om Horse Reality te gebruiken hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van jou:

 • je e-mailadres;
 • je geboortedatum;
 • je IP-adressen.

Wij verzamelen je e-mailadres om je spelgegevens te kunnen bijhouden, je account te verifiëren, (indien geselecteerd) spel-gerelateerde informatie te verzenden, waaronder wachtwoord herstel en activatiemails.

Je geboortedatum wordt gebruikt om te controleren of je ten minste 13 jaar oud bent wanneer je je registreert, zodat we weten dat je voldoet aan onze gebruiksvoorwaarden, en om je een verjaardagscadeau in het spel te kunnen geven met je verjaardag.

IP-adressen worden opgeslagen bij registratie en iedere login om misbruik van het spel te voorkomen, daarnaast kunnen we zo frauduleuze toegang tot gebruikersaccounts controleren en op die manier onze gebruikers beschermen.

Bewaartermijnen
De informatie die we verzamelen blijft bewaart zolang het account actief is. Je ontvangt 2x een herinneringsmail voor je account verwijdert wordt. Je accountgegevens worden na 18 maanden inactiviteit gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens.

Aankopen Delta Points
Via Horse Reality kun je Delta Points aankopen om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten in het spel. Voor dit doel vragen wij de voor de betaling benodigde gegevens van je. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst om Delta Points te kopen, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media.

Publicatie
Bij gebruik van Horse Reality worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines:

 • je avatar
 • door jezelf opgegeven informatie in het spel

Deze publicatie is afgeschermd voor zoekmachines. Je kiest zelf welke informatie je publiceert. Het is mogelijk dat je hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Advertenties
Horse Reality vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te maken.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

** Cookies **
Op Horse Reality wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Het staat je volledig vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat de website dan mogelijk niet optimaal meer werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan kun je de privacyverklaringen van deze partijen lezen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons online spel Horse Reality gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Je kunt je afmelden voor cookies van Google Analytics door middel van deze plugin.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een emailadres en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online game zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via de contactpagina.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Je kunt contact opnemen met onze beheerder voor alle vragen, klachten, commentaren of ons gebruik van je persoonlijke informatie via de gegevens op onze contactpagina.